Reurbanització de la plaça de la Infància

Districte: Sant Martí

Finalització: gener 2019

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. A La nova plaça es construeix una zona de jocs infantils i un espai d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.