Reurbanització de la plaça de la Font al parc del Pla de Fornells

Districte: Nou Barris

Finalització: maig 2019

Aquesta actuació té per objecte crear un espai accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques, per tal de facilitar l’accés tant des del carrer com des del parc i també vincular els usos de la plaça com a punt de trobada. La nova plaça tindrà una zona de jocs infantils i un espai d’estada amb parterres amb vegetació i zones arbrades que creïn ombra. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.