Reurbanització de la cruïlla del carrer Canigó i pg. Fabra i Puig

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte transformar l’encreuament d’aquests carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a Horta. Es fa la conversió de la cruïlla en una plataforma única, per tal de pacificar el trànsit rodat i ampliar l’espai dels vianants, generant una zona d’estada. També s’incorpora nou mobiliari urbà i s’hi planten tres arbres nous.