Reurbanització de la baixada de la Glòria i substitució de les escales mecàniques

Districte: Gràcia

Inici: gener 2023

Es fa la reurbanització i substitució d’escales mecàniques de la baixada de la Glòria, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquesta via. Als trams sense escales mecàniques, el carrer passa a tenir plataforma única, donant així, prioritat al vianant. També, se substitueix l’enllumenat, per tal d’adequar-lo a la nova configuració de l’espai urbanitzat, i es fan treballs a la xarxa de clavegueram. A més, es fa el desmuntatge de les escales existents, s’adequa el fossar i les instal·lacions i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Aquesta actuació està finançada per Fons Next Generation