Reurbanització de la baixada de la Combinació

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: octubre 2015

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant. Es crea una plataforma única per a la calçada i la vorera, es millora el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram, es renova la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED i se soterren les línies aèries existents.