Reurbanització als carrers del Comte Borrell i del Parlament

Districte: Eixample

Finalització: juny 2019

L’actuació té per objecte transformar aquests trams de carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Es duen a terme les tasques necessàries per a generar zones d’estada i lúdiques i una gran plaça a l’encreuament dels carrers del Comte Borrell i Parlament. Es fan treballs de pavimentació i s’hi col·loquen jardineres amb vegetació i nou mobiliari urbà.