Restauració dels elements patrimonials de la plaça de la Font d’en Fargues

Districte: Horta - Guinardó

Inici: novembre 2022

L’actuació consisteix en restaurar i posar en valor els elements patrimonials i millorar-ne el seu estat. Es duu a terme la restauració dels elements originals del quiosc modernista, de la font i la gruta, creats a principis del segle XX per l’arquitecte Roc Cot. També es rehabilita la porta de l’antiga planta d’envasament, i el mur de contenció. A més, s’adequa l’enllumenat exterior del conjunt de la Font d’en Fargues.