Renovació del mur del xamfrà del carrer de Consell de Cent amb Viladomat

Districte: Eixample

Finalització: gener 2020

S’executen els treballs de modificació del mur que té com a objecte donar més visibilitat a l’espai Germanetes. Es fa l’enderroc parcial del mur existent i la posterior col·locació d’un enreixat a la part superior. També es crea una nova porta d’accés que connecta amb els  Jardins d’Emma de Barcelona.