Renovació del clavegueram als carrers de Providència i Biada

Districte: Gràcia

Finalització: juliol 2017

Entre els carrers de Rabassa i Torrent de l’Olla. Es fa la substitució de la xarxa de clavegueram d’aquests carrers. L’actuació inclou la reposició dels embornals i claveguerons. També es renova el paviment en l’àmbit de l’obra.