Renovació de l’àrea de jocs infantils al Pou de la Figuera

Districte: Ciutat Vella

Inici: novembre 2023

L’actuació té per objecte la millora de l’accessibilitat i l’adequació de l’espai de joc, tenint en compte les necessitats dels diferents usuaris/. Es procedeix a canviar el paviment de la zona de joc amb sauló i sorra i s’hi integren elements de joc inclusius. A més, es millora els sistema de drenatge, s’hi col·loca nou mobiliari urbà i una font de beure. També es renova l’enllumenat i la taula de ping-pong existents.