Remodelació de la plaça Herenni i entorns

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: juny 2011

Es fa el tractament dels paviments,s’inclou nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i s’incorpora nou mobiliari urbà. També se soterren les línies aèries i s’hi crea una zona de jocs infantils. L’àmbit de la intervenció abasta el carrer Callao, carrer Torre d’en Damians, carrer del Forn, carrer de Llobet i Plaça Herenni.