Remodelació d’un local municipal, al c. del Comerç, 5

Districte: Ciutat Vella

Finalització: juny 2014

Aquesta actuació conisteix en remodelar el local municipal per acollir un Centre de Serveis Socials i un Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (CSS i un EAIA).