Remodelació del Centre Sant Pere Apóstol, al carrer de Sant Pere Més Alt, 25

Districte: Ciutat Vella

Finalització: juny 2015

Aquesta actuació consisteix en la reforma de l’auditori i el teatre, per adaptar el conjunt a la seguretat contra incendis i supressió de barreres arquitectòniques.