Remodelació del carrer Margalló

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: desembre 2010

Es  fa la remodelació del carrer Margalló, entre els carrers Major del Rectoret i del Vesc, amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquest carrer. S’actua a la calçada i s’amplien les voreres. S’eixampla la plataforma que permet el gir del bus de barri per tal de millorar-ne l’accessibilitat. A la part del carrer, on el desnivell és més pronunciat, s’instal.la una barana nova i es substitueix l’existent. Es col·loquen papereres i es millora l’enllumenat.