Remodelació del carrer del Taulat, entre el c. de Llacuna i la rambla del Poblenou

Districte: Sant Martí

Inici: novembre 2023

L’objecte és millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer del Taulat. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.