Reurbanització del c. de Vallirana, entre el c. de Ballester i la rda. del Gral. Mitre

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: desembre 2016

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Aquesta actuació consisteix en la creació d’una plataforma única, la millora del sistema de recollida d’aigües amb nous embornals i la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i s’hi plantarà nou arbrat.