Reurbanització del carrer de Mühlberg i part de la ctra. del Carmel

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2016

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat als habitatges i la ordenació de l’aparcament dels vehicles. S’incorpora vegetació als murs del camí d’accés al parc per tal d’adequar-ho a l’entorn. S’amplia la calçada, en els trams més estrets i també s’incorpora mobiliari urbà i es fa el soterrament de les línies aèries existents. També es millora la continuïtat dels paviments i la vegetació que creuen la carretera del Carmel unint els Jardins de Juan Ponce i el carrer de Mühlberg i s’amplia la secció actual d’aquesta per a crear una nova filera d’aparcament.

   

  

Galeria d’imatges