Remodelació de l’edifici del Centre d’Acolliment Nocturn d’Emergències (CANE)

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2017

L’actuació consisteix principalment en la redistribució de l’espai interior i la millora de les condicions d’habitabilitat de l’edifici del passatge del Dos de Maig, 17-25, per adaptar-lo als nous requeriments. També s’actua puntualment a la façana i la coberta.