Remodelació de l’avinguda Meridiana (entre Independència i Mallorca)

Districte: Sant Martí

Finalització: març 2019

L’actuació que comprèn dos trams entre els carrers de la Independència-Aragó i Aragó-Mallorca, té per objecte convertir un tram de l’avinguda en un eix cívic que afavoreixi la connexió dels barris. La reforma de la Meridiana suposa, bàsicament, més espai per als vianants, guanyar zones d’estada per al veïnat i la creació de noves zones verdes amb la plantació de vegetació i nou arbrat. També es duu a terme la renovació de la il·luminació, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà. Amb aquesta actuació, a més, es potencia l’ús de la bicicleta; en el tram comprès entre Independència i Aragó el carril estarà ubicat a banda i banda de la rambla central i entre Aragó i Mallorca discorrerà en doble sentit per l’eix central, flanquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació.