Remodelació de l’antiga residència d’oficials del Castell de Montjuïc

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: desembre 2012

Es remodelen els locals per a seu d’entitats a l’edifici de l’antiga residència d’oficials del Castell de Montjuïc a Barcelona. L’actuació es limita a la planta pis i la reforma puntual de la planta baixa per situar-hi un ascensor elèctric adaptat que comuniqui ambdós nivells. En aquest edifici ja es va reformar la planta baixa, durant la tardor de l’any 2009, per situar-hi unes oficines municipals i també uns locals per a entitats.

Punts clau

El conjunt del castell

És un element catalogat dins del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Sants-Montjuïc,

Accessibilitat per a tothom

S’hi afegeix ara un ascensor adaptat que comunicarà
ambdues plantes.

S’adeqüen els espais interiors

Sense alterar cap element de l’estructura portant de l’edifici.

Galeria d’imatges