Remodelació de la Ronda del Mig

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2011

La Ronda del Mig és una de les xarxes bàsiques de la ciutat que està en fase de remodelació per trams. El tram entre c. Balmes i c. Puig Reig ja està finalitzat. En aquest tram també s’hi ha construït un aparcament al subsòl de la pl. Josep Amat amb una capacitat de 255 places. Les obres del tram Via Augusta i el c. Mandri es vàren iniciar al novembre de 2009. La darrera fase serà el tram entre els carrers Mandri i Balmes.

Punts clau

Urbanització de la Ronda del mig

Voreres més amples, eliminant carrils de circulació i eliminació de barreres arquitectòniques.

Tram Balmes a Lesseps

EL tram objecte del present Projecte està comprès el carrer Balmes i l’àmbit de les obres actualment en execució per la remodelació de la plaça Lesseps.

Aparcament al subsòl de la plaça Josep Amat

Aparcament soterrat de 253 places on també s’han previst places per motocicletes i zona d’aparcament de bicicletes.

Tram de Lesseps a Balmes

S’actuarà per tal de reduir el soroll que arriba fins als receptors situats a les proximitats de la via, i molt especialment dels habitatges amb façana a la Ronda del Mig.

Documentaciò relacionada

LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG

Descarregar arxiu PDF (1,8 MB)

LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG

Descarregar arxiu (179 Kb)

HA COMENÇAT LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM VIA AUGUSTA – C. MANDRI

Llegir noticia

AFECTACIONS AL TRÀNSIT EN LA RONDA GENERAL MITRE ENTRE VIA AUGUSTA I MANDRI

Descarregar Nota de premsa

HEM INAUGURAT LA RONDA DEL MIG (ENTRE P.LESSEPS I C. BALMES) I NOU APARCAMENT

Descarregar cartell (107 Kb)

REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG ENTRE C. BALMES I LA P. LESSEPS

Descarregar arxiu PDF (1MB)

Galeria d’imatges