Rehabilitació del col·lector del carrer de Piquer

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: juliol 2023

Els treballs consisteixen en el manteniment de la xarxa local de clavegueram d’aquest carrer.