Rehabilitació de les façanes dels patis del Museu Picasso

Districte: Ciutat Vella

Inici: setembre 2021

L’actuació té per objecte restaurar les façanes dels patis dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso. Els treballs que es duen a terme consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels patis principals del Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Baró de Castellet, Palau Meca i Palau Finestres. També es restauren els elements escultòrics, els balcons i les baranes, entre d’altres. D’altra banda, es milloren les instal·lacions existents ubicades a les façanes dels patis i el sistema de recollida d’aigües.