Rehabilitació de la torre del rellotge de la seu del districte de Sants-Montjuïc

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: gener 2017

Aquesta actuació consisteix en la neteja de tota la superfície de pedra de la torre, la reparació de les esquerdes i fissures, la restitució de les peces de pedra en mal estat i el tractament de tots els elements metàl·lics. També es construeix un nou forjat de coberta de la torre i es milloren algunes de les instal·lacions.