Rehabilitació de la Nau Foseco, recinte industrial l’Escocesa

Districte: Sant Martí

Inici: agost 2022

Es rehabilita la nau Foseco, recinte industrial de l’Escocesa, es tracta d’una nau amb coberta a dues aigües. La seva rehabilitació conservarà i protegirà al màxim els elements estructurals. Es manté la volumetria original de la nau, i es proposen unes divisions entre taller que siguin mòbils i que no arribin al sostre per mantenir la visió interior de tot el conjunt. A les façanes es recuperen les obertures originals. El nou programa que s’ubicarà en aquesta nau serà un centre de creació artística, basat principalment en les arts plàstiques. La nau acollirà tallers per artistes, una galeria expositiva, que estarà complementat per la sala d’instal·lacions i pel passadís de circulació.

Nau Foseco recinte industrial l’Escocesa