Rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto per ubicar-hi una incubadora d’empreses creatives

Districte: Sant Martí

Inici: maig 2022

Es fa la rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto, ubicada al carrer dels Ferrers 11-15, que acull una incubadora d’indústries creatives, amb l’objectiu de recuperar aquest edifici fabril d’interès patrimonial. Així, es dona resposta a un nou programa d’equipament públic i convertir Palo Alto en el nou espai de referència de l’emprenedoria creativa de la ciutat. Es duen a terme treballs de rehabilitació del conjunt de les façanes de l’edifici i la reforma interior de les quatre plantes de la nau E01 i de la planta tercera de la nau E02. També es fa una petita actuació d’urbanització en l’espai del pati adjacent a l’edifici.

Aquesta actuació està finançada per Fons Next Generation