Rehabilitació de la masia de Can Miralletes

Districte: Sant Martí

Inici: març 2022

Es fa la rehabilitació d’aquesta masia, a l’interior dels jardins de Can Miralletes, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria. Els treballs que es duen a terme són la consolidació estructural i la redistribució dels espais interiors. També es fa l’adequació de l’accés a l’exterior, per acollir nous serveis auxiliars als jardins. A més, s’adeqüen les façanes i les cobertes, mantenint l’aspecte actual de la masia.