Rehabilitació de la coberta de l’edifici del Centre Cívic Convent de Sant Agustí

Districte: Ciutat Vella

Finalització: març 2017

Aquesta actuació, al carrer del Comerç, 36, té per objecte resoldre les humitats a la coberta de l’antic edifici. Consisteix en la retirada del paviment existent al terrat, la col·locació d’una capa de protecció per tal d’impermeabilitzar i la reposició del nou enrajolat a tota la coberta. També es reparen els elements malmesos en aquesta zona.