Reforma integral de la nau 4 del recinte industrila de Can Batlló

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: juliol 2021

L’actuació té per objecte reformar i rehabilitar la nau 4 del recinte de Can Batlló, que acollirà un espai per a iniciatives d’economia social i solidària. Es realitzen les actuacions necessàries, a tota la nau, per tal de restaurar, recuperar i donar un ús social a un edifici històric. Es potencia l’arrelament de l’equipament, en el seu context urbà i social, per a que la seva implantació doni sentit en aquest àmbit de la ciutat.