Reforma de l’edifici de la plaça de la Llana, 23

Districte: Ciutat Vella

Inici: març 2023

Es fa la rehabilitació de l’edifici amb l’objectiu de reformar-lo i adaptar-lo, per tal d’ubicar-hi serveis d’acolliment residencial i de suport. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per la consolidació estructural de l’edifici i la redistribució dels espais, mantenint la volumetria original i respectant els elements històrics de l’edifici.