Reforma de la pista esportiva del CEM la Guineueta

Districte: Nou Barris

Finalització: abril 2021

L’actuació consisteix a cobrir l’actual pista esportiva del CEM Guineueta, dotant-la de grades per al públic i nous vestidors per als i les esportistes. En un primer moment s’enderroca la pista existent i els vestuaris i posteriorment es construeix la nova pista i es farà el seu cobriment. També s’ordena l’espai exterior immediat.