Pavimentació passeig central de la rambla de Fabra i Puig – entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal

Districte: Sant Andreu

Finalització: juliol 2022

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat en aquest tram de la rambla de Fabra i Puig. Els treballs principals que es duran a terme, són la pavimentació, seguint el model del tram ja finalitzat, la senyalització i la incorporació de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat. L’obra s’inicia pel carrer de Concepción Arenal i avançà cap el carrer Gran de Sant Andreu, d’acord amb els trams següents: 1. Entre c.de Concepción Arenal i c. d’Irlanda. 2. Entre c. d’Irlanda i c. de les Monges. 3. Entre c. de les Monges i c. Gran de Sant Andreu. Aquesta actuació és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius.