Pacificació d’entorns escolars de les escoles El Sager i EMB Icària

Districte: Sant Andreu

Finalització: maig 2022

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola El Sagrer i de l’Escola Bressol Municipal Icària. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.