Pacificació de l’entorn de l’escola Collaso i Gil

Districte: Ciutat Vella

Inici: juliol 2023

Es pacifica aquest entorn escolar, amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà, elements jugables, jardineres i d’adequació de l’espai.