Enderroc de l’edifici de la piscina del Turó de la Peira, al c. de Sant Iscle, 50-54

Districte: Nou Barris

Finalització: setembre 2016

Aquesta actuació té per objecte la  construcció d’un equipament esportiu i l’ordenació de l’espai exterior. Es fa el buidat interior i la retirada selectiva del material de l’edifici, seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.