Enderroc de l’edifici al carrer d’Ausiàs Marc, 60

Districte: Eixample

Finalització: juliol 2016

L’actuació consisteix en el buidat interior i la retirada selectiva del material existent a l’edifici, que acollia el centre cívic Transformadors, seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.