Obres de substitució dels vestidors del camp de futbol Ciutat Meridiana

Districte: Nou Barris

Finalització: gener 2019

Aquesta actuació consisteix bàsicament, en enderrocar els vestidors existents, obsolets i malmesos, per tal d’edificar-ne uns altres provisionals. S’instal·len uns mòduls de dues plantes amb les condicions i requeriments actuals i integrats amb l’entorn immediat. La nova edificació, també inclou un bar.