Reurbanització del carrer de Borriana, entre els carrers del Segre i J. Soldevila

Districte: Sant Andreu

Finalització: setembre 2016

Aquesta actuació dóna continuïtat al tram de carrer ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es preveu l’ampliació de les voreres, la implantació de la xarxa de clavegueram i el sistema de recollida d’aigües, la renovació de la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED i soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat.