Millora del clavegueram al c. de Carbonell, entre els carrers de Balboa i Ginebra

Districte: Ciutat Vella

Finalització: març 2016

La construcció d’un nou col·lector al carrer Carbonell inclou l’execució dels pous de registre i els embornals col·locats a la calçada, i la reposició de la pavimentació de la calçada i dels trams de la vorera afectada. També es desplaça la font existent a la cantonada amb el carrer de Ginebra i s‘ubica al passeig de Salvat Papasseit a l’entrada del parc de la Barceloneta per tal d’alliberar el pas de la vorera.