Millora del carrer de Liuva, entre els carrers de Virgili i Segre

Districte: Sant Andreu

Finalització: juliol 2014

Aquesta actuació consisteixx en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es millora el clavegueram i es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries.

    

Galeria d’imatges