Millora de la plaça del Mirall de Pedralbes

Districte: Les Corts

Finalització: octubre 2017

Aquesta actuació serveix per poder realitzar els treballs de millora de la impermeabilització de l’aparcament del subsòl. També es fa la nova urbanització de la plaça, que inclou la renovació del paviment, de la xarxa d’evacuació d’aigua pluvial i del sistema de reg. També se substitueixen els elements malmesos.