Millora de la plaça del Mig de Can Clos

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: octubre 2017

L’actuació té per objecte convertir aquest espai en una plaça enjardinada, amb zones d’estada i de passeig. S’hi col·loca mobiliari urbà, arbrat i vegetació. També es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat, de la xarxa de clavegueram i del sistema de reg. L’actuació inclou la impermeabilització dels sostres de les edificacions existents en el subsòl de la plaça.