Millora del Centre d’Art Contemporani, al carrer de Sant Adrià, 20

Districte: Sant Andreu

Finalització: desembre 2016

Aquesta actuació, al recinte de la Fabra i Coats, té per objecte la separació i la insonorització de les sales d’actes de la planta baixa de la nau principal, millorar la connexió de les naus nord i llevant amb la instal·lació d’una escala general, un ascensor i un vestíbul a cada planta, la reforma de l’entrada principal i la restauració de l’escala d’emergència existent.