Millora del carrer del Francolí, tram final a partir del c. de Vallirana

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: maig 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar la qualitat de l’espai urbà i reforçar el caràcter de vianants d’aquest tram de carrer. L’actuació consisteix en l’adequació del paviment i de l’enllumenat al requeriment actual d’eficiència energètica, la reorganització de la circulació i la millora de la recollida d’aigües. També es fa la reordenació del mobiliari urbà i es complementa la vegetació.