Nova àrea d’esbarjo de gossos àmbit dels Jardins Piscines i Esports

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2018

Espai al xamfrà dels carrers de Ganduxer i Bori i Fontestà. Aquesta actuació té per objecte la reurbanització d’un espai dels jardins Piscines i Esports per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, d’uns 1.300m². L’actuació preveu, principalment, la instal·lació de cinc jocs d’agility per a gossos, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació.