Millora del carrer Joan de Peguera, entre els carrers de Rogent i d’E. Memòria

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2014

Es remodela el paviment i la calçada, transformant la secció del carrer en plataforma única. També es renova la xarxa de clavegueram, d’enllumenat, se soterren les línies aèries i es col·loca nou mobiliari urbà.