Millora i estabilització dels talussos. Carrer de Madame Butterfly

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Inici: desembre 2023

Es fan treballs de millora del talús al carrer de Madame Butterfly a l’alçada del número 30, que consisteixen en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús.