Millora dels jardins d’Elena Maseras

Districte: Eixample

Finalització: novembre 2023

L’actuació té per objecte crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació consisteix en la millora de l’espai mitjançant la renovació de la vegetació dels parterres. S’enretiren els de formigó existents i s’incorporen tres noves jardineres a la zona de sauló. A més, s’incorpora nova vegetació i es fa la instal·lació d’una nova xarxa de reg.