Millora dels jardins de la rambla de Sants

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: novembre 2022

L’objecte és crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de la jardineria damunt del calaix de les vies mitjançant la protecció dels parterres, la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg.