Millora dels Jardins de Caterina Albert

Districte: Gràcia

Finalització: novembre 2022

L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de l’espai mitjançant la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg i drenatge dels parterres.